Kwaliteitsvisie

Kwaliteitsvisie

We vinden het belangrijk dat alle scholen van De Vier Windstreken de basis op orde hebben. Daarnaast willen we onze kwaliteit in de komende jaren verder versterken. We vinden dat onze opbrengsten gericht op de toekomst van een hoog niveau moeten zijn. In de komende vier jaar willen we dat minimaal vijf scholen bovengemiddelde opbrengsten hebben en vanuit de inspectiecriteria als goed worden bestempeld. 

Als we ontwikkelingen inzetten, dan zorgen we voor een goede tussentijdse evaluatie van beleid en stellen we dit zo nodig bij. We kiezen hierbij een veranderstrategie waarbij stapsgewijs ontwikkelingen worden ingezet en er voldoende ruimte is voor reflectie en aanpassing. Kwaliteit is hierin een belangrijke graadmeter. Daarnaast beutten we onderwijskundige kennis en wetenschappelijke inzichten. 

In 2021 heeft de inspectie het vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau gedaan. Het rapport is hieronder te downloaden. Op alle indicatoren is een voldoende gegeven en het onderdeel kwaliteitscultuur is als goed beoordeeld. 

De opbrengsten van onze scholen zijn te vinden via www.scholenopdekaart.nl (zoek in het schoolvenster van een van onze scholen).