Strategische koers

Strategische koers

Begin 2024 is onze strategische koers voor de komende jaren gepubliceerd. 

Voor een verbeelding van onze koers hebben we gekozen voor een mooie metafoor passend bij de naam van onze organisatie, namelijk een windroos. We zien het als verbeelding van hoe wij onze kinderen uit willen laten waaien in alle windrichtingen, zodat ieder kind zijn of haar plek vindt in de samenleving. De basisschoolperiode is een mooie ontdekkingstocht, waarbij kinderen kennis en vaardigheden opdoen om zelfstandig, sociaal en vol vertrouwen de wereld in te gaan. We geven kinderen een kompas, waarmee ze door het leven kunnen reizen. Voor onszelf is deze koers ook een kompas die richting geeft aan onze toekomst.

Het hart van de windroos wordt gevormd door ons motto: Oog voor elkaar, passend bij onze christelijke identiteit. De vier windrichtingen ofwel pijlers zijn: samen verbinden, samen leren, samen ontwikkelen en samen gericht op de toekomst