Samen leren

Samen leren

Samen leren betekent voor ons op zoek gaan naar en het benutten van elkaars talenten, kwaliteiten en expertise. Dit streven we na in elke laag binnen onze organisatie: leerlingen, ouders en medewerkers, op schoolniveau en bovenschools niveau.

Een onderzoekende houding en het werken met informatie vanuit wetenschappelijk onderzoek vinden we belangrijk. Andere principes die we nastreven zijn: meer doen vanuit kennis van wat werkt en leren door te ontdekken. 

We gunnen onze medewerkers dat ze samen verder komen in hun doelen en het werken aan goed onderwijs. Het versterken van de verbinding tussen medewerkers en tussen scholen is daarbij van groot belang.