Samen leren

Samen leren

De kracht van onze organisatie ligt erin dat één plus één niet gelijk is aan twee, maar nog groter kan zijn als we de meerwaarde van samen leren weten te benutten. Het is van belang dat we weten welke expertise we in huis hebben en deze vervolgens benutten voor het grotere geheel. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Hierin investeren heeft voor de komende jaren grote prioriteit. 

Het samen leren komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van ons onderwijs. individuele leerlijnen van kinderen zijn belangrijk, maar ook dat kinderen ervaren dat leren van en met elkaar belangrijk is. Leren doe je alleen als je fouten durft te maken. Door lef te hebben om nieuwe dingen uit te proberen, door vallen en opstaan. 

Samen leren betekent voor ons in de praktijk:

  • Benutten van de subsidiemogelijkheden van de teambeurzen;
  • Samen professionalisering volgen;
  • Het vormen van leernetwerken/leergemeenschappen;
  • Bij elkaar kijken en elkaar leren;
  • Collegiale consultatie binnen scholen;
  • Kenniscafé’s.
  • Delen van kennis tussen scholen.