Samen gericht
op de toekomst

Samen gericht op de toekomst

De wereld om ons heen is continu in ontwikkeling. Om kinderen voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij moeten we hier als scholen op inspelen. We vinden het belangrijk dat de kennisbasis van kinderen goed ontwikkeld is. Tegelijkertijd zetten we in op de algehele ontwikkeling van kinderen. 

Op onze scholen leren kinderen zichzelf beter kennen. We leren hen om te gaan met tegenslagen en er juist sterker van te worden. Doorzettingsvermogen en het ontwikkelen van zelfvertrouwen zijn hierin cruciaal. 

We vinden dat onze opbrengsten, gericht op de toekomst van een hoog niveau moeten zijn. In de komende vier jaar willen we dat minimaal vijf scholen bovengemiddelde opbrengsten hebben en vanuit de inspectiecriteria als goed worden bestempeld. Het ook belangrijk dat kinderen voldoende creativiteit ontwikkelen en zich in ruime mate ontwikkeld hebben op het gebied van digitale geletterdheid. 

In de komende jaren willen we de doorgaande leerlijnen versterken door rond alle scholen verbinding te zoeken met peuteropvang, kindereopvang en buitenschoolse opvang, zoveel mogelijk in de vorm van kindcentra. Daarnaast zien we mogelijkheden in het versterken van de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs zodat kinderen optimale kansen krijgen om tot bloei en groei te komen.