Samenwerkings-
verbanden

Samenwerkingsverbanden

Scholen van De Vier Windstreken zijn aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs. De meeste scholen behoren tot het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland (SWV-PO-MH).

Eén school, de Immanuëlschool in Oudewater, is onderdeel van een ander samenwerkingsverband: Passenderwijs.

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft die een van onze scholen niet kan bieden, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een passende onderwijsplek. Dat kan ook zijn op een andere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo).

Hierover houdt de school van uw keuze nauw contact met u als ouder. Meer informatie over de samenwerkingsverbanden vindt u hieronder. 

Passenderwijs

SWV-PO-MH