Organisatie

Organisatie

De Vier Windstreken zien we als een bundeling van krachten van de individuele scholen die ons maken tot de organisatie die we zijn. Scholen kunnen als onderdeel van De Vier Windstreken van en met elkaar leren, samen met elkaar ontwikkelen, samen met elkaar de toekomst verkennen. We zijn met elkaar van toegevoegde waard en maken het verschil voor kinderen, ouders en medewerkers.

Voor onze besturingsfilosofie gaan we uit van vertrouwen in de kracht van scholen, ruimte bieden voor eigen ontwikkelingen, verantwoording afleggen over wat je doet en waarom je het doet en dat binnen de kaders van onze strategische koers.

In het kader van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur werkt De Vier Windstreken volgens het Raad van Toezicht-model. Het College van Bestuur bestaat uit één persoon, ook wel ‘de bestuurder’ genoemd. De bestuurder is eindverantwoordelijk en bestuurt De Vier Windstreken. Als het bevoegd gezag richt het College van Bestuur zich hierbij op het belang van de scholen en dat van de samenleving. De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op het rechtmatig en doelmatig handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder.

Klik hieronder voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, de profielschets voor het RvT-lid dat wij zoeken en het organogram van De Vier Windstreken.