Missie en visie

Waar staan we voor? 

Bij De Vier Windstreken hebben we oog voor elk kind en elkaar. Met kwalitatief sterke en gedreven medewerkers zetten we samen goed onderwijs neer waarbij kinderen zich gekend en gewaardeerd weten. Vanuit onze christelijke identiteit begeleiden we kinderen naar een toekomst waarin ze leren er voor een ander te mogen zijn en oog te hebben voor elkaar. Dit doen we vanuit de waarden: vertrouwen, verbinding, samenwerking en talentontwikkeling. 

Waar gaan we voor?

Ieder kind is uniek en ieder kind beschikt over talenten. Dit betekent dat ieder kind er mag zijn. Die boodschap dragen we ook uit vanuit onze christelijke identiteit, waarbij Bijbelse verhalen ons inspiratie bieden. 

We bieden onderwijs waarbij ieder kind zijn of haar talenten kan benutten, aanspreken en verder ontwikkelen. Onze medewerkers doen hierin hun uiterste best en kunnen dit alleen doen als zij zelf ook hun talenten benutten en ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat om kinderen tot groei en ontwikkeling te brengen, onze medewerkers in hun kracht moeten staan. In onze visie richten we ons dus zowel op de ontwikkeling van kinderen als medewerkers. 

In ons onderwijs geven we kinderen kennis en vaardigheden mee om zich te ontwikkelen tot deelnemers aan de samenleving van de toekomst. Hierin staan niet alleen de individuele ontwikkeling van kinderen, maar vooral ook de ontwikkeling van kinderen in relatie tot hun naaste centraal.