Missie en visie

Missie: Hier staan we voor? 

Bij De Vier Windstreken hebben we oog voor elk kind en voor elkaar. Met kwalitatief sterke en gedreven medewerkers bieden we goed onderwijs waarbij kinderen zich gekend en gewaardeerd weten. Vanuit onze christelijke identiteit begeleiden we kinderen naar een toekomst waarin ze leren om er voor een ander te zijn en oog te hebben voor elkaar in een veilige omgeving. Dit doen we vanuit onze christelijke waarden: (naasten)liefde, verbinding, vergeving en inclusie.

Missie: DNA van de organisatie

In de afgelopen jaren is onze gezamenlijke identiteit als organisatie steeds duidelijker naar voren gekomen. Deze gezamenlijke identiteit laat zien wie wij zijn als organisatie. Wat is onze uniciteit, ons DNA? Dit bestaat uit 4 elementen:

>      Oog voor elkaar: het motto van De Vier Windstreken. 

>      Passie voor Meesterschap: werken vanuit je kracht en talent, met de wil om nog beter te worden en kinderen het beste onderwijs te geven. 

>      Leren vanuit veerkracht: weten dat leren met vallen en opstaan gaat, dat juist het ontwikkelen van doorzettingsvermogen helpend is en dat fouten maken mag. Nog sterker is de veerkracht als gemeenschap. Hoe beter de relatie tussen medewerkers onderling en medewerkers met de leerlingen, hoe beter de veerkracht per individu.

>      Christelijk geïnspireerd: we werken vanuit christelijke waarden als (naasten)liefde, verbinding, vergeving en inclusie.  


visie: hier gaan we voor?

Ieder kind is uniek. Dit betekent dat ieder kind er mag zijn. Die boodschap dragen we ook uit vanuit onze christelijke identiteit, waarbij Bijbelse verhalen ons inspiratie bieden.

We bieden onderwijs waarbij ieder kind zijn of haar talenten kan ontdekken, benutten, aanspreken en verder ontwikkelen. Onze medewerkers doen hierin hun uiterste best. Zij kunnen dit alleen doen als zij zelf ook hun talenten benutten en ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers in hun kracht moeten staan, om kinderen tot groei en ontwikkeling te brengen. In onze visie richten we ons daarom zowel op de ontwikkeling van kinderen als medewerkers.

In ons onderwijs geven we kinderen kennis en vaardigheden om zich te ontwikkelen tot deelnemers aan de samenleving van de toekomst. Hierin staat niet alleen de individuele ontwikkeling van kinderen, maar vooral ook de ontwikkeling in relatie tot hun naaste centraal.

Belangrijke ankers zijn: 

>     Ieder kind is welkom en geliefd. Er is oog voor elk kind en we bieden een veilige omgeving, vanuit liefde en verbinding. 

>     De liefde en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerkrachten spatten ervan af.

>     Onze belangrijkste opgave is het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarbij bieden we een veilige omgeving, vanuit christelijke waarden als (naasten)liefde, verbinding, vergeving en inclusie.