Samen verbinden

Samen verbinden

Samen verbinden is één van de vier pijlers van onze strategische koers en kan op heel veel verschillende manieren worden vormgegeven. We denken hierbij aan: in verbinding zijn met ouders, verbinding aanbrengen tussen ons onderwijsaanbod en de omgeving van de school, ons verbinden met kerken, met maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingspartners. Het betekent ook dat we voor ogen hebben om kinderen met elkaar te verbinden ongeacht of ze verschillende onderwijsbehoeften hebben. Hierbij staat telkens de vraag centraal: wat is goed voor onze kinderen?