Samen ontwikkelen

Samen ontwikkelen

Dit is de derde pijler van onze strategische koers. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling om aan te sluiten bij de veranderende maatschappij. De kracht van De Vier Windstreken is dat we dit samen doen. Hierin ligt ook in grote mate de toegevoegde waarde van gezamenlijk één schoolbestuur vormen. 

Het realiseren en behouden van een hoge kwaliteit van onderwijs staat voorop in de ontwikkelingen. Als we ontwikkelingen inzetten, dan zorgen we voor een goede tussentijdse evaluatie van beleid en stellen dit zo nodig bij. We kiezen hierbij een veranderstrategie waarbij stapsgewijs ontwikkelingen worden ingezet en er voldoende ruimte is voor reflectie en aanpassing. Daarnaast benutten we kennis en wetenschappelijke inzichten. 

Samen ontwikkelen betekent voor kinderen:

  • Werken met gestelde leerdoelen en dit samen met de leerkracht evalueren;
  • De basisschooltijd ervaren als een ontdekkingstocht;
  • Betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Ze krijgen feedback en sturing op hoe goede resultaten er uit zien;
  • Vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld ontdekken. Ze leren begrijpen en verkennen wat hun eigen rol daarin is, ook in relatie tot de ander.