Samen ontwikkelen

Samen ontwikkelen

Ons onderwijs is continu in ontwikkeling om aan te sluiten bij de veranderende en complexe samenleving waarin wij leven. De kracht van De Vier Windstreken is dat we dat samen doen, waarbij de verscheidenheid tussen scholen een groot goed is. We zoeken naar ontwikkelingen die passen bij de context en de leerlingpopulatie van de school. Ons DNA is hierbij een belangrijke basis.

Bij het ontwikkelen van goed onderwijs hebben we een tussentijdse evaluatie (van beleid) en stellen dit beleid regelmatig bij. We kiezen een veranderstrategie waarbij we stapsgewijs ontwikkelingen inzetten en er voldoende ruimte is voor reflectie en aanpassing. Kwaliteit is hierin een belangrijke graadmeter. We werken met de PDCA-cyclus en zetten kwaliteitskaarten als instrument in. Daarmee versterken we de kwaliteitscultuur binnen onze organisatie en de scholen.

In de komende jaren willen we de doorgaande leerlijnen versterken door bij alle scholen verbinding te zoeken met peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang, zo mogelijk in de vorm van kindcentra. We werken samen met verschillende partners, afhankelijk van de lokale context. Daarnaast zien we mogelijkheden in het versterken van de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs, zodat kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ook willen we inclusiever onderwijs verzorgen met de juiste hulp en ondersteuning voor kinderen.