Identiteitsbeleid​

Identiteitsbeleid

Een belangrijk element in ons DNA is onze christelijke identiteit. Wij geloven dat onze christelijke identiteit ons als stichting en als scholen nog krachtiger maakt en ervaren dat onze christelijke waarden verbindend werken. We zijn trots op onze christelijke identiteit: die maakt ons uniek als stichting. 

Een deel van de afwegingen die wij als Stichting en die onze scholen maken, zijn heel helder. Die fungeren als duidelijke ankers:

  • Ieder kind is welkom en geliefd. Er is oog voor elk kind en we bieden graag een veilige omgeving, vanuit liefde en verbinding.
  • De liefde en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerkrachten spat ervan af.
  • Onze belangrijkste opgave is het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarbij bieden we graag een veilige omgeving, vanuit christelijke waarden als (naasten)liefde, verbinding, vergeving en insluiting.
  • Onze christelijke identiteit doet ertoe. Er zit veel overtuiging en passie op bij ouders en leraren, waarbij de smaken wel verschillen. Wat we gezamenlijk hebben is dat wij putten uit dezelfde bron en de Bijbelse verhalen zien als onze inspiratie voor ons dagelijkse doen en laten. 
  • We geven in de klas uiting aan onze christelijke identiteit door te bidden, te danken, en verhalen te vertellen. We verwachten dat alle ouders, leerlingen en leerkrachten hier respect voor hebben.
  • Tegelijkertijd vinden we dat de primaire verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding van kinderen bij ouders ligt.
  • Ieder mens en ieder kind is anders. Die diversiteit is juist heel mooi en we koesteren de authenticiteit van elk kind. We tonen oprechte interesse in de achtergrond van elk kind.
  • Die diversiteit geldt ook voor onze scholen. Daarom bieden we ruimte aan onze scholen om zelf invulling te geven aan de christelijke identiteit. 

Voor meer informatie verwijzen we naar onze visie op identiteit, die hieronder te vinden is.