Ons beleid

Identiteitsbeleid

De Vier Windstreken is een schoolbestuur dat met haar scholen onderwijs biedt vanuit de christelijke traditie, daarin ligt onze inspiratiebron. De verhalen en normen en waarden uit de Bijbel zijn voor ons een belangrijk fundament. We laten ons inspireren door hoe Jezus onszelf heeft voorgeleefd in hoe hij omgaat met de mensen om zich heen. Daarbij heeft hij ons laten zien dat het ontwikkelen van talenten heel belangrijk is en daaraan willen we betekenis geven in onze scholen en onze organisatie. 

Kinderen mogen zijn wie ze zijn en hoe ze zijn op onze scholen. Door een sfeer van sociale en fysieke veiligheid te creëren kunnen zij zich optimaal ontwikkelen in hun zijn. We brengen kinderen in aanraking met wat de wereld hen te bieden en te leren heeft. We leren kinderen zich te positioneren ten opzichte van de wereld. Dit komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop wij levensbeschouwing en burgerschapsvorming combineren in ons onderwijs. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar onze visie op identiteit die hieronder te vinden is.

Strategische Koers

Strategische Koers

Lees verder

Identiteitsbeleid

Identiteitsbeleid

Lees verder

Onderwijskundige visie

Onderwijskundige visie

Lees verder

Kwaliteitsvisie

Kwaliteitsvisie

Lees verder

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

Lees verder

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Lees verder

Privacybeleid

Privacybeleid

Lees verder

Downloads

Downloads

Lees verder